โครงการวัฒนธรรมอาหารอีสานสู่ครัวโลก กิจกรรม“การแข่งขันประกวดส้มตาลีลา” วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โถงอาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

''